Zadaniem fotelików samochodowych jest zapewnienie przewożonym w nich dzieciom bezpieczeństwa. Wybierając odpowiedni egzemplarz, każdy rodzic chciałby mieć pewność, czy będzie on właściwie spełniał swoją rolę. Wiele mówi się o tym, że powinno się kupować wyłącznie te foteliki, na których zostały przeprowadzone testy zderzeniowe. Na czym polegają takie testy i jakie kryteria są brane pod uwagę? 

Testy ADAC

Najpopularniejsze testy przeprowadzane przez niezależną niemiecką organizację ADAC są uznawane za jedne z najbardziej wiarygodnych testów zderzeniowych na świecie. Są także bardziej wymagające i rygorystyczne niż normy, które dopuszczają foteliki do sprzedaży. Pod uwagę brane jest przede wszystkim bezpieczeństwo, czyli jak fotelik sprawuje się podczas symulacji wypadku. Dodatkowo oceniane są kwestie takie jak ergonomia fotelika oraz jego obsługa. Nie bez znaczenia są także materiały, z których wykonany jest fotelik oraz ewentualna obecność szkodliwych dla zdrowia substancji. Jest także dodatkowe kryterium oceniające łatwość utrzymania fotelika w czystości. 

Ocena ogólna jest wyciągana na postawie zsumowania wszystkich kryteriów. Każde z nich posiada jednak swoją wagę. Dla bezpieczeństwa wynosi ona 50%, obsługi 40%, a dla ergonomii 10%. Pozostałe kryteria mogą jedynie obniżyć ocenę, jeżeli ich normy zostały przekroczone. Foteliki oceniane są w kilku kategoriach, ze względu na wagę, wzrost lub rodzaj normy. Na koniec każdy z fotelików otrzymuje ocenę na podstawie poniższych stopni:
++ (0,5 - 1,5) - bardzo dobry
+ (1,6 - 2,5) - dobry
0 (2,6 - 3,5) - zadowalający
- (3,6 - 4,5) - dostateczny
-- (4,6 - 5,5) niedostateczny

Jak przeprowadzane są testy ADAC?

Na test ADAC składa się tak naprawdę cała seria badań, które pozwalają dokonać oceny danego fotelika pod kątem wszystkich znaczących parametrów. Wykonuje się testy zderzeniowe (czołowe i boczne), testy statyczne oraz analizę materiałów, z których wyprodukowano fotelik. 

Testy zderzeniowe - inaczej crash testy polegają na symulacji zderzeń, aby sprawdzić czy fotelik jest bezpieczny i ergonomiczny. Podczas testów wykorzystuje się manekiny, które posiadają zainstalowane czujniki w miejscach odpowiadających najbardziej newralgicznym partiom ciała. Manekiny zarówno swoim wzrostem, jak i ciężarem odpowiadają poszczególnych kategoriom fotelików. Symulacje odbywają się z prędkością 64 km/h dla zderzeń czołowych i 50 km/h dla zderzeń bocznych. 

Testy oceniają również, czy pasy bezpieczeństwa przebiegają odpowiednio względem tułowia dziecka oraz jak wysokie jest prawdopodobieństwo ich niewłaściwego montażu. Pod uwagę bierze się również stabilność fotelika po zamocowaniu, a także jego pozycję, ilość zajmowanej przestrzeni w samochodzie i kąt nachylenia. 

Testy statyczne polegają na sprawdzeniu obsługi fotelika. Z kolei podczas analizy chemicznej wykonuje się sprawdzenie obecności szkodliwych substancji. Materiały, z których wykonany został fotelik poddaje się badaniu, które wykonywane jest na podstawie norm obowiązujących dla produktów dziecięcych.